Tog kontakt med Centrumadvokaterna

När min mor plötsligt gick bort stod både jag och mina syskon plötsligt där med en hel massa frågor. Vad skulle hända nu? Vad skulle vi göra? Vi visste knappt i vilken ände vi skulle börja. Utan någon som helst erfarenhet av vare sig bouppteckningar, arv eller testamenten stod vi ganska rådvilla inför det som nu förväntades av oss. Vi tog då kontakt med Centrumadvokaterna för att få hjälp med bouppteckningen. Det visade sig att det var mycket mer än så vi behövde få hjälp med, och även här fick vi god hjälp. Centrumadvokaterna hjälpte oss att skaffa fram alla nödvändiga papper som krävdes för bouppteckningen, från kontoutdrag och bankpapper till uppgifter om vår mors skulder och mycket annat. Vi fick till och med hjälp med att kontakta företag där vår mor hade varit kund och avsluta till exempel telefonabonnemang och elavtal. Detta är något vi aldrig skulle kommit på att göra själva, varför det kändes särskilt tryggt att veta att Centrumadvokaterna tog hand om allt.

advokatbyrå i växjö

När det var dags för bouppteckningsförrättningen så ordnade även här Centrumadvokaterna med allt praktiskt. De kallade alla arvingar till mötet och gick tillsammans igenom bouppteckningen med oss. Efteråt ansvarade Centrumadvokaterna för att skicka in bouppteckningen till Skatteverket. Genom hela processen kände vi oss trygga med att det som behövde göras också blev gjort, och det i den tid som krävdes. Vi behövde inte oroa oss för att något skulle glömmas bort eller fyllas i fel, och vi barn kunde istället koncentrera oss på att ta hand om varandra och ordna med begravningen av vår saknade mor. Vi kände oss i så pass trygga händer att vi med varm hand kan rekommendera Advokbyrån, Centrumadvokaterna till alla som vill ha hjälp och stöd i den ganska komplicerade och röriga situationen som kan uppstå efter en anhörigs bortgång.